BusinessHouse i Roskilde arbejder målrettet med at optimere på miljøområdet, således at vi kan bidrage til at mindske forurening og andre følger af vores virke.

Overalt i vores erhvervshus har vi opsat energivenlige belysning op (LED og sparepærer). På alle relevante radiatorer er der monteret en tidsstyrret termostatstyring. Vi har en energivenlig cooker til fremstilling af kogende vand til kaffe/the (som i øvrigt bliver flittigt brugt).

Vi har et miljøvenligt serverrum, hvor vi de fleste af dagene om året kan luftkøle ved at trække luft ind fra nordsiden af huset. De varme dage om året slår systemet automatisk over til aircondition – og luft om natten.

Vi har en affaldssorteringsordning, hvor vi sorterer i mange forskellige kilder og har en aftale med Danweee A/S om genanvendelse af IT-affald.

Vi forsøger løbende at forbedre vores indsats og vurderer løbende mulighederne for at indføre renere teknologi i det omfang, det er teknisk og økonomisk muligt.

Vi informerer åbent om vores miljøpolitik i dialog med kunder, samarbejdspartnere og leverandører og begrænser affaldsmængden ved at tænke i genanvendelse.

Vi handler primært lokalt og efterspørger bæredygtige varer, når det er muligt.

Overalt i BusinessHouse findes der grønne planter og huset holdes rent, således at det er med til at skabe et godt arbejdsmiljø.

BusinessHouse

forbedrer sin miljøpræstation og vurderer løbende mulighederne for at indføre renere teknologi i det omfang, det er teknisk og økonomisk muligt
begrænser affaldsmængden ved at tænke i genanvendelse
informerer åbent om sin miljøpolitik i dialog med kunder, samarbejdspartnere og leverandører
efterspørger miljøvenlige produkter og ydelser